Datasektens forum

Datasekten => Mötesprotokoll => Ämnet startat av: riiga skrivet 15 maj, 2016, 21:33:15Titel: Mötesprotokoll årsmöte 4/5 2016
Skrivet av: riiga skrivet 15 maj, 2016, 21:33:15
Mötesprotokoll för Årsmötet 2016-05-04

1. Mötet öppnas
2. Mötet förklarades officiellt
3. Fabian Blom valdes till mötesordförande
4. David Granbom valdes till mötessekreterare
5. Fredrik Norrstig och Lukas Abrahamsson utsågs till mötesfunktionärer
6. Röstlängden fastställdes till 9
7. Ekonomiredovisning
    • Inga tidigare siffror finns, utöver faktumet att ligger nu 700 back efter räknemiss vid beställning (Datasektionen är skyldig Martin dessa pengar)
        ◦ Har ökat priset och har ett stort lager som när det säljs kommer vi gå med vinst
    • Revisor (Karoline Johnander) anser att ekonomiansvarig har genomfört sitt jobb
8. Styrelsen får ansvarsfrihet
9. Ansvarsfrihet för styrelse 2013-2014 skjuts upp senare i dagordningen
10. Val av styrelse
     Valberedningens val:
         • Ordförande Martin Hägglund
         • Sekreterare: Julia Jansson
         • Ekonomiansvarig: Harald Kalmelid
     • Ivar Mattstoms ställer upp som ekonomiansvarig
     • Röstlängd ändras till 8
     • Sluten votering gav positionen till Harald Kalmelid (4 röster mot 3 – en rösträknare) •
11. Lukas Abrahamsson valdes till revisor
12. Efter öppen votering anses styrelsen 2013-2014 ha ansvarsfrihet (3 röster mot 2, 3 blankt)
13. Övriga frågor
    • Nycklar 5 nycklar existerar (4 saknas) 3 hos styrelsen (Fabian, David, Martin) en hos Julia, en hos Albin. En relativt dålig fördelning som kommer ändras till det bättre till hösten
    • Ombyggnation Styrelsen har inte fått någon ny införmation efter mötet med rektor Mattias 2014
14 Mötet förklaras oöppnat