Datasektens forum

Datasekten => Viktig information! => Ämnet startat av: Galimo skrivet 21 april, 2016, 11:06:02Titel: Årsmöte 2016
Skrivet av: Galimo skrivet 21 april, 2016, 11:06:02
4e maj är det årsmöte för datasektionens årsmöte.
Det talas om stadga ändringar inför detta möte och som vanligt byte av styrelse.


Titel: SV: Årsmöte 2016
Skrivet av: riiga skrivet 01 maj, 2016, 17:07:16
Vore bra att få ett klockslag också, eller är det 14.15-30 som vanligt?

Vad för stadgeändringar? Finns det någon proposition från styrelsen att läsa?


Titel: SV: Årsmöte 2016
Skrivet av: Galimo skrivet 14 maj, 2016, 23:47:17
Mötesprotokoll för Årsmötet 2016

Mötet öppnas
Mötet förklarades officiellt
Fabian Blom Mötesordförande
David Granbom Mötessekreterare
Fredrik Norrstig och Lukas Abrahamsson utses till mötesfunktionärer Röstlängd: 9
Ekonomiredovisning
 • Inga tidigare siffror finns, utöver faktumet att • Ligger nu 700 back efter räknemiss vid beställning (Datasektionen är skyldig Martin dessa pengar) ◦ Har ökat priset och har ett stort lager som när det säljs kommer vi gå med vinst • Revisor (Karoline Johnander) anser att ekonomiansvarig har genomfört sitt jobb
Styrelsen får ansvarsfrihet
Ansvarsfrihet för styrelse 2013-2014 skjuts upp senare i dagordningen Val av styrelse Valberedningens val: • Ordförande Martin Hägglund • Sekreterare: Julia Jansson • Ekonomiansvarig: Harald Kalmelid Ivar Mattstoms ställer upp som ekonomiansvarig       Röstlängd ändras till 8 •
Sluten voterig gav positionen till Harald Kalmelid (4 röster mot 3 – en rösträknare) •
Lukas Abrahamsson valdes till revisor
Efter öppen votering anses styrelsen 2013-2014 ha ansvarsfrihet (3 röster mot 2 – 3 blankt)
Övriga frågor Nycklar 5 nycklar existerar (4 saknas) 3 hos styrelsen (Fabian, David, Martin) en hos Julia, en hos Albin. En relativt dålig fördelning som kommer ändras till det bättre till hösten
Ombyggnation Styrelsen har inte fått någon ny införmation efter mötet med rektor Mattias 2014
Mötet Avsluta


Titel: SV: Årsmöte 2016
Skrivet av: riiga skrivet 15 maj, 2016, 21:33:54
Tog mig friheten att posta det i mötesprotokollsforumet också.