Datasektens forum

Datasekten => Mötesprotokoll => Ämnet startat av: zw3n skrivet 19 februari, 2016, 16:25:32Titel: Mötesprotokoll Årsmöte 12/5 2015
Skrivet av: zw3n skrivet 19 februari, 2016, 16:25:32
*Mötet hålls kl. 16:30 den 12/5 2015 i Sektionslokalen

1    Mötet öppnas.

2    Mötet fastställs som officiellt genom acklamation.

3.   Dagordningen läses upp av sammankallande styrelseledamot.

4    Mötesordförande fastställs som sittande sektionsordförande, Karoline "Kamista" Johnander.

5    Mötessekreterare fastställs som sittande sektionssekreterare, Sven "zw3n" Engström.

6    Mötesfunktionärer fastställs som Simon "Samai" Lindgren och Tor "??" Jonsson.

7    Röstlängden fastställs till 15.

8    Ekonomi
8.1  Ordförande deklarerar att styrelsemöten är bra för kassan eftersom det kan bestämmas saker.
8.2  Medlemmar utbrister: Vi betalar för oss!
8.3  Styrelsen förkunnar att det finns planer på att arrangera BP vilket kan generera klirr i kassan.
8.4  Ordföande medger att försäljningen i kylen inte fungerar då det "försvinner" pengar på något vis.

-.*  Matilda tycker det är mysigt.

9    Revisionsberättelse
9.1  Revisor, Isabelle Fägerman, säger att ekonomin skötts bra sett utifrån de gällande omständigheterna...

Röstlängden justeras till 16.

10   Ansvarsfrihet
10.1 Styrelsen yrkar på ansvarsfrihet, beviljas genom votering: 12 för, 3 emot.

11   Val av styrelse
11.1 Valberedningens nomineringar: Fabian Blom - ordförande, David Granbom - sekreterare, Martin Hägglund - ekonomiansvarig
11.2 Fredrik Norrstig nominerar sig själv men efter votering väljs Fabian Blom till ordförande med 9 röster mot 4.
11.3 Utan ytterligare nomineringar väljs David Granbom till sekreterare genom acklamation.
11.3 Utan ytterligare nomineringar väljs Martin Hägglund till ekonomiansvarig genom acklamation.

12   Val av revisor
12.1 Genom glada utrop nomineras Adelia Asmundsson, Tor Jonsson, Julia Jansson och Karoline Johnander till posten som revisor.
12.2 Karoline Johnander väljs till revisor genom votering med 6 röster mot Julias 3, Tors 2  och Adelia som blev utan röster.

13   Mötet förklaras oöppnat.


Titel: SV: Mötesprotokoll Årsmöte 12/5 2015
Skrivet av: HärJ skrivet 23 februari, 2016, 14:59:28
Ett synnerligen välartat protokoll, om än lite sent publicerat.