Datasektens forum

Datasekten => Mötesprotokoll => Ämnet startat av: zw3n skrivet 19 februari, 2016, 16:24:56Titel: Mötesprotokoll Extramöte 31/3 2015
Skrivet av: zw3n skrivet 19 februari, 2016, 16:24:56
*Mötet hålls kl. 16:30 den 31/3 2015 i Sektionslokalen

1    Mötet öppnas.

2    Mötet fastställs som officiellt genom acklamation.

3    Dagordningen läses upp av sammankallande styrelseledamot.

4    Mötesordförande fastställs som sittande sektionsordförande, Karoline "Kamista" Johnander.

5    Mötessekreterare fastställs som sittande sektionssekreterare, Sven "zw3n" Engström.

6    Röstlängden fastställs till 8.

7    Sven Engström har på papper att det skulle vara enkelt och kostnadsfritt att öppna ett bankkonto åt sektionen och förkunnar att han kommer överlämna dessa i händerna på ekonomiansvarig vid nästa tillfälle de råkas.

8    Swerok
8.1  Styrelsen berättar om hur sektionen kan få ekonomiskt bidrag genom att ansluta sig till Swerok.
8.2  Haken presenteras: Det krävs stadgeändringar och sektionen syfte måste ändras så att det framgår att det är spel den är ämnad för och inte datorer.
8.3  Riiga, den närvarande, håller ett övertygande tal om hur sektionen sysslar med datorer och inte bara spel, han nämner också att det var bättre för då sektionen inte heller var med i Swerok.

9    Alla känners sig övertygade om att inget kommer hända ty ekonomiansvarig kommer inte ta sig tid att öppna ett konto och ett medlemskap i Swerok passar inte denhär sektionen. De närvarande yrkar på mötets avslutande.

10   Mötet förklaras oöppnat.