Datasektens forum

Datasekten => Mötesprotokoll => Ämnet startat av: Rainbow Dash skrivet 01 juli, 2013, 16:23:06Titel: Mötesprotokoll från Årsmötet 2013
Skrivet av: Rainbow Dash skrivet 01 juli, 2013, 16:23:06
Bifogar med detta inlägg mötesprotokollet från senaste mötet. Och om ni undrar varför det kommer upp såhär sent, gör inte det. Alltså undra. ... Hej.

Datorsektionens Årsmöte 29/5-13
Mötet öppnas.
Kallelsen till mötet anses behörig.
Dagordningen godkänns.
Henrik Adolfsson väljs till mötesordförande, Gustav Johansson väljs till mötessekreterare.
Fred Dunér samt David Combler väljs till justerare tillika rösträknare för mötet.
Röstlängden fastställs till 23.
Verksamhetsberättelsen, den ekonomiska berättelsen samt revisionsberättelsen för året läses upp.
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
Föregående års revisionsberättelse läses upp.
Röstlängden ökar till 24 (någon gick in och satte sig alltså)
Val av ny styrelse och revisor, valberedningens förslag läses upp, de nominerar:
Emma Johansen till ordförande, Simon Johansson till sekreterare, Sven Engström till ekonomiansvarig, Kevin Larsson-Alm till revisor.
Emma Johansen väljs till ny ordförande.
Röstlängden ökar till 25 (en till filur gick in och satte sig)
Olav Övrebö samt Björn Detterfelt nomineras till sekreterare utöver valberedningens förslag.
Olav Övrebö väljs till ny sekreterare.
Jesper Säveland nomineras till ekonomiansvarig utöver valberedningens förslag.
Sven Engström väljs till ny ekonomiansvarig.
Christian Kalmelid nomineras till revisor utöver valberedningens förslag.
Christian Kalmelid väljs till ny revisor.
Röstlängden minskar till 24 (en individ lämnade lokalen)
Felix Riiga läser upp sin motion.
Röstlängden minskar till 23 (tydligen ville någon inte lyssna på diskussionen kring motionen…)
Motionen slås ned.
Övriga frågor:
Diskutrymme på musik-hårddisken diskuteras.
Nya flaggor diskuteras. Tygmärken diskuteras. Ny lampa diskuteras.
Mötet förklaras oöppnat.

29-5-2013
Gustav Johansson
Sekreterare Datorsektionen